دیبا موزیک تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد و در پایگاه ساماندهی ثبت شده است

دانلود آهنگ آریانا گرانده Off The Table

 امروز از سایت دیبا موزیک ترانه و آهنگ جدید Off The Table از آریانا گرانده بهترین کیفیت MP3 و متن شعر و ترجمه فارسی ترانه

Listen to the new Music Off The Table by the singer Ariana Grande in the best quality with lyrics

دانلود آهنگ آریانا گرانده Off The Table

متن شعر و ترجمه فارسی آهنگ Off The Table آریانا گرانده

♪ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ────── ♪

Will I ever love the same way again? (Way again)

آیا میتونم بازم همونجوری عاشق بشم؟

?Will I ever love somebody like the way I did you

میتونم کسی رو دوست داشته باشم مثل تو؟

Never thought you’d be so damn hard to replace

هیچ وقت فکر نمیکردم جایگزین کردن توئه احمق اینقدر سخت باشه

I swear I don’t mean to be this way

قسم میخورم منظورم این نبود اینجوری باشم

?If I can’t have you, is love completely off the table

اگه من نتونم تو رو داشته باشم عشق کاملا از روی میز کنار میاد؟

Do I sit this one out and wait for the next life? (Next life)

ایا من اینو میزارم کنار و منتظر زندگی بعدیم میمونم؟ (زندگی بعدی)

?Am I too cold? Am I not nice

من خیلی سردم؟ من خوب نیستم؟

Might not be quite yet healed or ready

شاید کاملا خوب یا آماده نشده باشه

Should I be goin’ too steady? (Too steady)

من باید به این بی حرکتی باشم(کاملا بی حرکت)

?But I just wanna know is love complеtely off the table

ولی من فقط میخوام بدونم که عشق کاملا از روی میز کنار اومده؟

Will you bе there? (Will you be there?)

تو هم اونجا هستی؟

Can I still love you? (Can I, can I, babe?)

میتونم هنوز دوست داشته باشم؟ (میتونم، میتونم، عزیزم؟)

Not yet healed or ready (not ready)

هنوز خوب یا آماده نشدم (آماده نیستم)

Shouldn’t be goin’ too steady (too steady)

ولی نباید به این بی حرکتی باشم

?Just wanna know is love completely off the table

فقط میخوام بدونم که عشق کاملا از روی میز کنار اومده؟

I’ll wait for you

من برات صبر میکنم

Even though it always feels like I’ll be number two

حتی اگه فکرکنم این همیشه مثل این میمونه من برات نفر دومم

To someone you can’t hold anymore

تا کسی که دیگه نمیتونی نگهش داری

If you let me in, I’m ready to give you what I couldn’t before

اگه بزاری وارد بشم، آمادم چیزی رو که قبلا بهت ندادم رو بدم

‘Cause I got you, girl, let me help you through it

چون تورو دارم دختر، دختر، بزار کمکت کنم ازش بگذری

You’re trying to fill the void with a couple boys

تو داری تلاش میکنی نبودش رو با چند تا پسر پر کنی

I can see right through it (you can see right through it)

من میتونم قشنگ از درونت اون رو ببینم (قشنگ میتونم بینشو ببینم)

I can you love you harder than I did before

میتونم بیشتر از قبل دوست داشته باشم

Will I ever love the same way again? (Way again)

آیا میتونم بازم همونجوری عاشق بشم؟

Will I ever love somebody like the way I did you?

میتونم کسی رو دوست داشته باشم مثل تو؟

Never thought you’d be so damn hard to replace

هیچ وقت فکر نمیکردم جایگزین کردن توئه احمق اینقدر سخت باشه

I swear I don’t mean to be this way

قسم میخورم منظورم این نبود اینجوری باشم

?If I can’t have you, is love completely off the table

اگه من نتونم تو رو داشته باشم عشق کاملا از روی میز کنار میاد؟

Do I sit this one out and wait for the next life? (Next life)

ایا من اینو میزارم کنار و منتظر زندگی بعدیم میمونم؟ (زندگی بعدی)

?Am I too cold? Am I not nice

من خیلی سردم؟ من خوب نیستم؟

Might not be quite yet healed or ready

شاید کاملا خوب یا آماده نشده باشه

Should I be goin’ too steady? (Too steady)

من باید به این بی حرکتی باشم(کاملا بی حرکت)

?But I just wanna know is love complеtely off the table

ولی من فقط میخوام بدونم که عشق کاملا از روی میز کنار اومده؟

Will you bе there? (Will you be there?)

تو هم اونجا هستی؟

Can I still love you? (Can I, can I, babe?)

میتونم هنوز دوست داشته باشم؟ (میتونم، میتونم، عزیزم؟)

Not yet healed or ready (not ready)

هنوز خوب یا آماده نشدم (آماده نیستم)

Shouldn’t be goin’ too steady (too steady)

ولی نباید به این بی حرکتی باشم

?Just wanna know is love completely off the table

فقط میخوام بدونم که عشق کاملا از روی میز کنار اومده؟

I’ll wait for you

من برات صبر میکنم

Even though it always feels like I’ll be number two

حتی اگه فکرکنم این همیشه مثل این میمونه من برات نفر دومم

To someone you can’t hold anymore

تا کسی که دیگه نمیتونی نگهش داری

If you let me in, I’m ready to give you what I couldn’t before

اگه بزاری وارد بشم، آمادم چیزی رو که قبلا بهت ندادم رو بدم

‘Cause I got you, girl, let me help you through it

چون تورو دارم دختر، دختر، بزار کمکت کنم ازش بگذری

You’re trying to fill the void with a couple boys

تو داری تلاش میکنی نبودش رو با چند تا پسر پر کنی

I can see right through it (you can see right through it)

من میتونم قشنگ از درونت اون رو ببینم (قشنگ میتونم بینشو ببینم)

I can you love you harder than I did before

میتونم بیشتر از قبل دوست داشته باشم

Will I ever love the same way again? (Way again)

آیا میتونم بازم همونجوری عاشق بشم؟

Will I ever love somebody like the way I did you?

میتونم کسی رو دوست داشته باشم مثل تو؟

Never thought you’d be so damn hard to replace

هیچ وقت فکر نمیکردم جایگزین کردن توئه احمق اینقدر سخت باشه

I swear I don’t mean to be this way

قسم میخورم منظورم این نبود اینجوری باشم

?If I can’t have you, is love completely off the table

اگه من نتونم تو رو داشته باشم عشق کاملا از روی میز کنار میاد؟

Do I sit this one out and wait for the next life? (Next life)

ایا من اینو میزارم کنار و منتظر زندگی بعدیم میمونم؟ (زندگی بعدی)

?Am I too cold? Am I not nice

من خیلی سردم؟ من خوب نیستم؟

Might not be quite yet healed or ready

شاید کاملا خوب یا آماده نشده باشه

Should I be goin’ too steady? (Too steady)

من باید به این بی حرکتی باشم(کاملا بی حرکت)

?But I just wanna know is love complеtely off the table

ولی من فقط میخوام بدونم که عشق کاملا از روی میز کنار اومده؟

Will you bе there? (Will you be there?)

تو هم اونجا هستی؟

Can I still love you? (Can I, can I, babe?)

میتونم هنوز دوست داشته باشم؟ (میتونم، میتونم، عزیزم؟)

Not yet healed or ready (not ready)

هنوز خوب یا آماده نشدم (آماده نیستم)

Shouldn’t be goin’ too steady (too steady)

ولی نباید به این بی حرکتی باشم

?Just wanna know is love completely off the table

فقط میخوام بدونم که عشق کاملا از روی میز کنار اومده؟

I’ll wait for you

من برات صبر میکنم

Even though it always feels like I’ll be number two

حتی اگه فکرکنم این همیشه مثل این میمونه من برات نفر دومم

To someone you can’t hold anymore

تا کسی که دیگه نمیتونی نگهش داری

If you let me in, I’m ready to give you what I couldn’t before

اگه بزاری وارد بشم، آمادم چیزی رو که قبلا بهت ندادم رو بدم

‘Cause I got you, girl, let me help you through it

چون تورو دارم دختر، دختر، بزار کمکت کنم ازش بگذری

You’re trying to fill the void with a couple boys

تو داری تلاش میکنی نبودش رو با چند تا پسر پر کنی

I can see right through it (you can see right through it)

من میتونم قشنگ از درونت اون رو ببینم (قشنگ میتونم بینشو ببینم)

I can you love you harder than I did before

میتونم بیشتر از قبل دوست داشته باشم

Was in a dark place back then

تو یه جایگاهی تاریکی بوده قبلا(عشقمون اصلا اوضاعش خوب نبود)

I was toxic, then I was toxic to someone else

من خیلی سمی بازی در اوردم، بعدش نسبت به یکی دیگ سمی و مخرب بودم

I was haunted by the hills (oh yeah, yeah)

من توسط تپه ها تسخیر شده بودم (اوه آره، آره)

I couldn’t give you my all, but I will

نتونستم تمام خودمو بهت بدم، ولی بهت میدمش

If you let me in your arms (your arms)

اگه بزاری توی دستات باشم (توی دستات)

If you let me in your heart

بزاری توی قلبت باشم

I don’t think that love’s completely off the table

من فکر نمی‌کنم که عشق به طور کامل از روی میز برداشته شده باشه

Will you be there? (Yes, I will be there for you)

تو هم اونجا هستی؟ (آره من اونجام برای تو)

Can I still love you? (Yes, I been hurt before, before)

میتونم هنوز دوست داشته باشم؟ (آره، من قبلا آسیب دیدم)

Not yet healed or ready (not ready)

هنوز خوب یا آماده نشدم (آماده نیستم)

Shouldn’t be goin’ too steady (too steady, no, no)

نباید به این بی حرکتی باشم (خیلی بی حرکت، نه، نه)

?Just wanna know is love completely off the table

فقط میخوام بدونم که عشق کاملا از روی میز کنار اومده؟

?So can you hold me

میتونی نگهم داری؟

If I let you, can you prove it to me? (Oh, no-no, no)

اگه بهت اجازه بدم، میتونی بهم ثابتش کنی؟ (اوه، نه، نه)

‘Cause I need you to calm me down, babe

چون نیاز دارم خودمو آروم کنم، عزیزم

Gotta get out of my head (oh, woah)

باید از سرم بیرونش کنم

Tryna be healed from this pain (oh)

سعی میکنم از زیر این درد بیام بیرون

Just wanna know, just wanna know, can you, baby? (Hey)

فقط میخوام بدونم، میخوام بدونم، میتونی عزیزم؟

Can you touch it like you believe in it, baby? (Oh, hey)

میتونی طوری لمسم کنی که باورش کنم؟

?Do you think you never gonna leave on me, baby

فکر میکنی دیگه ترکم نمیکنی عزیزم؟

‘Cause I ain’t her and you ain’t him, thankfully (baby, don’t leave)

چون دیگه من اون نیستم تو هم اون نیستی (مثل قبل نیستیم)، خوشبختانه (عزیزم، نرو)

But it’s gon’ be hard to let someone else in again (woah)

ولی میدونم قراره سخت باشه ک به یکی دیگه اجازه بدم که دوباره با من باشه

Baby, baby (woo-hoo)

عزیزم، عزیزم

♪ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ────── ♪

آهنگ Off The Table آریانا گرانده

به این آهنگ امتیاز دهید

امتیاز 3.7 / 5. تعداد رای: 6

اولین نفری باشید که به این آهنگ امتیاز می دهید.

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.